AGRANA Group

AGRANA in een oogopslag

AGRANA is een internationaal-georiënteerd Oostenrijks industrieel bedrijf. Wij voegen waarde toe aan agriculturele grondstoffen om zo industriële producten te creeëren voor de industrie. AGRANA representeert hoge productkwaliteit, optimale service, innovatie en expertise op gebied van product ontwikkeling - producten en diensten worden geapprecieërd door klanten over de hele wereld, zowel door globale als door lokale spelers.

Werknemers

totale omzet

productie sites

9.000

2.9 Mrd. €

55

Bedrijfsonderdelen

Onze bedrijfsonderdelen

Suiker, Zetmeel en Fruit, dit zijn onze drie segmenten. Onze diverse activiteiten delen inkoop-, productie- en marketingactiviteiten. Ons doel: Toegevoegde waarde creeëren voor onze klanten.

Fruit

Wereld's marktleider in de productie van fruit preparaten en top producent van sap concentraten in Europa.

Zetmeel

Grootste producent van klanten specifieke ZETMEEL producten en BIOETHANOL in Europa.

Suiker

Grootste SUIKER leverancier in Centraal, Oost & Zuid-Oost Europa.

Productportfolio

Ontdek ons productportfolio

Onze klanten eisen het beste. En wij leveren dit, met service, innovatie & efficiëntie. Dit is gebaseerd op waarden zoals respect voor het milieu en verantwoordelijkheid. Dit maakt ons een verkozen partner in de voedselindustrie en andere technische bedrijven.
 

Voedselingrediënten

Cosmetica & Pharma producten

Technische toepassingen

Dierenvoedsel

Meststoffen

Bioethanol

Visie & waarden

Visie & waarden

Bij Agrana delen wij één visie - de wereldleider zijn in het omzetten van grondstoffen naar suiker, zetmeel en verwerkt fruit. Onze passie voor kwaliteit, efficiëntie en duurzaamheid maken AGRANA de natuurlijke keuze van voedselbedrijven en technische toepassingen wereldwijd.

Strategie

Strategie

Bij de groei, efficiëntie & duurzame praktijken, zijn wij constant bezig met het toevoegen van waarde. AGRANA zorgt ervoor dat de duurzame ontwikkelingen consistent zijn met de commerciële, ecologische en sociale verantwoordelijkheid.

Service aan de markt &
klant-georiënteerd

Ser­vice aan de markt

Wij voegen waarde toe aan agriculturele grondstoffen om zo voedselproducten, dierenvoedsel en organische meststoffen te produceren, evenals voor technische producten voor industriële toepassingen. Belangrijke hoeksteken zijn hier de lange termijn and partnergeoriënteerde klant- en leverancierrelatie. Im­por­tant cor­ner­stones here are long-term and part­ner­shipori­ented cus­tomer and sup­plier re­la­tion­ships.

Klant-georiënteerd

Wij bieden onze producten en diensten aan die de noden en verwachtingen van onze klanten inlossen. Wij differentiëren onszelf van onze concurrenten door hoge kwaliteit, service en innovatieve ideeën en door ecologische & sociale verantwoordelijkheid. Wij zijn creatief, flexibel, toegewijd en altijd op zoek naar nieuwe markten. Onze innovatieve kracht, onderzoek en ontwikkelingen samen met onze nieuwe producten, garanderen ons marktleiderschap.

Organisatie

Organisatie

Onze organisatie is operationeel in Suiker, Zetmeel en Fruit segmenten. Deze staan ​​onder toezicht van een holdingmaatschappij die het gecentraliseerde beheer van de hele groep op zich neemt en ondersteuning biedt door middel van een effectief communicatienetwerk dat gericht is op regelmatige uitwisseling van informatie en het ontstaan van synergieën.

Financiële waarden

Financiën

Winst vormt de basis voor de economische duurzaamheid van de activiteiten van onze onderneming. Wij zorgen ervoor dat AGRA NA een duurzame toename in bedrijfswaarde en het vermogen om dividenden te verdelen aan aandeelhouders door middel van voortdurende groei en consistente verbetering van de productiviteit, evenals door "winstgevend" - het constante streven naar winstgroei en optimaliseren van onze bedrijfsprocessen en structuren in al onze werkmaatschappijen. We proberen de risico's voor ons bedrijf te diversifiëren om een ​​evenwichtige wereldwijde bedrijfsportfolio te bereiken. Het optimaliseren van onze toegevoegde waarde is een hoeksteen in onze inspanningen om de ondernemingswaarde van AGRANA voortdurend te verhogen.

Management &
werknemers

Management & werknemers

Wij zijn een multinationale groep van bedrijven. We zijn verenigd door integriteit, toewijding en sociaal bewustzijn. We bevorderen de uitwisseling van informatie, communicatie, training en continue ontwikkeling van het personeel. We moedigen onze medewerkers aan om verantwoord en ondernemend te denken en te handelen. Elk personeelslid aanvaardt de verantwoordelijkheid voor zijn of haar eigen voortdurende ontwikkeling. Het management zorgt ervoor dat alle medewerkers de kansen en ondersteuning hebben die nodig zijn voor dit doel. Onze personeelsontwikkelingsactiviteiten vormen een integraal onderdeel van onze strategische doelstellingen. Elke medewerker heeft een belangrijke rol te spelen in ons bedrijf dat volledige toewijding vereist en dat zijn of haar vaardigheden en expertise elke dag opnieuw uitdaagt. Onze stijl van werken en leiderschap is gebaseerd op samenwerking en vertrouwen. Flexibiliteit en teamwork zijn fundamenteel voor onze organisatiestructuren en interpersoonlijke relaties. Management wordt betaald op basis van prestaties.

het milieu

het milieu

Onze acties en beslissingen worden genomen met respect voor de natuur en het milieu. Onze producten zijn afkomstig van natuurlijke oorsprong, ontwikkeld en geproduceerd op basis van de nieuwste ecologisch gevoelige processen, die een lage emissie en efficiëntie hebben en ook biologisch afbreekbaar en milieuvriendelijk zijn. AGRANA streeft naar een gesloten economische cyclus die ervoor zorgt dat de gebruikte landbouwgrondstoffen in een mate van bijna 100% gerecycled worden. De gezondheid en veiligheid van de werknemers vormen een hoofdprioriteit van ons operationele beleid en procedures.

Productveiligheid

Productveiligheid

Onze strenge, gecertificeerde productienormen garanderen de veiligheid van onze producten voor onze klanten. We richten ons op het continu verbeteren van de kwaliteits- en hygiënenormen van de voedingsmiddelen en dierenvoeders die we maken. Als een verbintenis met onze klanten streven wij naar volledige traceerbaarheid van onze producten naar hun natuurlijke bronnen.

Public relations &
transpirantie

Public relations & transpirantie

We streven ernaar om op passende wijze rekening te houden met de belangen van de samenleving in het algemeen en onze aandeelhouders, in het bijzonder onze medewerkers, de media, onze partners in de markt en het grote publiek, op de hoogte van onze doelen, activiteiten en resultaten. We streven ernaar onze hoge mate van transparantie met betrekking tot alle belangrijke innovaties en ontwikkelingen te handhaven

Duurzaamheid

3 Principes van duurzaamheid

De volgende drie principes geven een korte samenvatting van ons perspectief op duurzaamheid. Ze vormen een integraal onderdeel van de missie van AGRANA en dienen als gemakkelijk te begrijpen en praktische richtlijnen voor ons management en onze medewerkers, met als doel hun dagelijkse acties duurzaam te maken.

Bijna 100% exploitatie van de gebruikte grondstoffen

Respect voor al onze belanghebbende & de maatschappijen waarin zij actief zijn

Samenwerking die gebaseerd is op een lange termijn met onze leveranciers en klanten.